På ICA Banken Kontantkort använder vi oss endast av nödvändiga cookies  för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder nödvändiga cookies.

ICA Banken Kontantkort

Logga in

Information om ditt Kontantkort

1. Du kan göra inköp med ditt Kontantkort utan tillkommande avgifter i alla butiker som accepterar Maestrokort.

2. Du kan göra uttag i alla Uttagsautomater (ATMer) som accepterar Maestro kort. Du kan också få saldobesked på ditt ICA Banken Kontantkort i Uttagsautomater. Kom ihåg att behålla ditt uttagskvitto.

Frågor & Svar – Kontantkort

När får jag mina pengar? Det är bara den som betalar ut pengarna, d.v.s. den som gav dig kortet som vet när pengarna betalas ut. Kontakta din handläggare. Ofta så har din utbetalare skickat med ett informationsbrev. Här står det vem du skall kontakta

Hur gör jag när jag vill handla i en affär med mitt Kontantkort? Du kan använda Kontantkortet i affären om den har en betalterminal. Du måste ha med dig Kontantkortet och kunna slå din PIN-kod i betalterminalen. Personalen i affären kan hjälpa dig.

Det fungerar inte att handla med kortet? Affärens betalterminal som du handlar i måste vara online med banken. Om den inte är det så kan du inte handla eller kontrollera ditt saldo Hur gör jag för att få ut kontanter? Du kan göra kontantuttag i en uttagsautomat (ATM) eller ett uttag i kassan på ICA (i mån av kontanter). Vänd dig till kassapersonalen. Du måste ha med dig ditt Kontantkort och kunna din PIN-kod.

Hur vet jag hur mycket pengar jag har på mitt ICA Banken Kontantkort? Du kan kontrollera saldo i en uttagsautomat (ATM) eller i en ICA-butik. Be kassapersonalen om hjälp med att kontrollera saldo. Du måste ha med dig ditt Kontantkort och kunna din PIN-kod. Du kan också kontrollera ditt saldo på internet (www.kontantkort.icabanken.se), i appen eller genom att ringa 033-47 47 50. Du måste kunna identifiera dig med Kontantkortets referensnummer och ditt lösenord.

Mitt kort är spärrat. Vad ska jag göra? Du måste be att din utbetalare/handläggare ger dig ett helt nytt Kontantkort med ny PIN-kod.

Jag har glömt min PIN-kod. Vad gör jag? Du måste be att din utbetalare/handläggare ger dig ett helt nytt Kontantkort med ny PIN-kod.

Mitt lösenord är spärrat/fungerar inte. Vad gör jag? Om du slår in ett felaktigt lösenord 3 gånger i rad blir lösenordet låst. Lösenordet låses upp automatiskt igen nästa dag och du kan därefter logga in. Om du inte kan ditt lösenord, kontakta din utbetalare/handläggare som ger dig ett helt nytt Kontantkort med ny PIN-kod och lösenord.

Mitt ICA Banken Kontantkort fungerar inte. Vad är det för fel? Kontrollera först att du har pengar på Kontantkortet. Gör en saldokontroll i en uttagsautomat, i en ICA-butik, på internet (www.kontantkort.icabanken.se), i appen eller genom att ringa 033-47 47 50. Du måste kunna identifiera dig med Kontantkortets referensnummer och ditt lösenord. Detta fick du till dig när du mottog ditt kort.

Hur kan jag bli kund i en svensk bank? Ring 033-47 47 90 för mer information

Mitt kort är inte aktiverat? Om ditt kort inte är aktiverat logga in på www.kontantkort.icabanken.se eller i appen så aktiveras kortet automatiskt.

Information about your Kontantkort (pre-paid card)

1. You can make purchases with your Kontantkort, without additional fees, in all stores that accept Maestro cards.

2. You can make withdrawals from any cash machine (ATM) that accepts Maestro cards. You can also view the current balance on your ICA Banken Kontantkort at an ATM. Remember to keep your withdrawal receipt.

FAQ – Kontantkort (pre-paid card)

When do I get my money? Only the person paying the money, i.e. the person who gave you the card, knows when the money will be paid out. Contact your administrator. In many cases, your payer will have included an information letter. This FAQ tells you who to contact

What do I do when I want to shop in a store using my Kontantkort? You can use your Kontantkort at the store if it has a payment terminal. You need to have your Kontantkort on you and be able to enter your PIN on the payment terminal. The store staff will be able to help you.

Unable to shop using the card? The payment terminal at the store where you are shopping has to be online with the bank. If it isn't, you will be unable to shop or check your balance What do I do if I want to withdraw cash? You can withdraw cash from an automatic teller machine (ATM) or by requesting cash back at an ICA checkout. Just ask the cashier. You need to have your Kontantkort on you and know your PIN.

How do I know how much money I have on my ICA Banken Kontantkort? You can check your balance at an ATM or at an ICA store. Ask the cashier for help checking your balance. You need to have your Kontantkort on you and know your PIN. You can also check your balance online (www.kontantkort.icabanken.se), in the app, or by calling 033-47 47 50. You need to be able to prove your identity using your Kontantkort reference number and your password.

My card is blocked. What should I do? You have to ask your payer/administrator to issue you a new Kontantkort with a new PIN.

I forgot my PIN. What do I do? You have to ask your payer/administrator to issue you a new Kontantkort with a new PIN.

My password is blocked/not working. What do I do? If you enter an incorrect password three times in a row, the password will be locked. The password is unlocked automatically the next day, after which you will be able to log in. If you do not know your password, contact your payer/administrator. They will give you a new cash card with a new PIN and password.

My ICA Banken Kontantkort isn’t working. What’s wrong? Start by making sure you have money on your Kontantkort. Check your balance at an ATM, at an ICA store, online (www.kontantkort.icabanken.se), in the app, or by calling 033-47 47 50. You need to be able to prove your identity using your Kontantkort reference number and your password. You were given this information when you received your card.

How can I open an account at a Swedish bank? Call 033-47 47 90 for more information.

My card is not activated? If your card is not activated, log in at www.kontantkort.icabanken.se or in the app, and your card will be activated automatically.

معلومات عن بطاقة Kontantkort الخاصة بك (البطاقة المدفوعة مسبقاً)

يمكنك القيام بعمليات الشراء باستخدام بطاقة Kontantkort الخاصة بك دون رسوم إضافية في كافة المتاجر التي تقبل بطاقات مايسترو.

يمكنك القيام بعمليات السحب من أي ماكينة صراف آلي (ATM) تقبل بطاقات مايسترو. يمكنك أيضًا معرفة رصيدك الحالي في البطاقة مسبقة الدفع Kontantkort من بنك ICA من أي ماكينة صراف آلي. تذكر الاحتفاظ بوصل عملية السحب.

الأسئلة الشائعة وإجاباتها- Kontankort (البطاقة المدفوعة مقدمًا)

متى أحصل على مالي؟ الشخص الذي يدفع المال فقط، وهو الشخص الذي منحك البطاقة، يعلم ميعاد صرف المال. اتصل بالمسؤول الخاص بك. وغالبًا ما سيرسل لك القائم بالدفع خطاب معلومات. هذه الأسئلة وإجاباتها تخبرك بمن ينبغي الاتصال به.

ما الذي ينبغي علي فعله عندما أرغب في التسوق باستخدام بطاقة (Kontantkort) المدفوعة مقدمًا؟ يمكنك استخدام بطاقة (Kontantkort) المدفوعة مقدمًا في المتجر في حالة وجود بوابة دفع. كما ينبغي عليك حمل بطاقة (Kontantkort) معك لكي تتمكن من إدخال رقم التعريف السري الخاص بك. وبذا سوف يكون موظفي المتجر قادرين على مساعدتك.

هل أنت غير قادر على التسوق باستخدام البطاقة؟ يجب أن تكون بوابة الدفع في المتجر الذي تتسوق منه متصلة بالبنك عبر الإنترنت، وإن لم تكن كذلك فلن يمكنك التسوق أو تفقد رصيدك. ما الذي يجب أن أفعله إن كنت أريد سحب أموال نقدية؟ يمكنك سحب المال من أي ماكينة صرف آلي (ATM) أو بطلب استعادة المال من منفذ (ICA)، ما عليك سوى سؤال الصراف. كما يجب أن تكون بطاقة (Kontantkort) بحوزتك وتعرف رقم التعريف السري الخاص بك.

كم يبلغ المال لدي على بطاقة (Kontantkort) الخاصة بي؟ يمكنك التحقق من رصيدك من ماكينة صرف آلي (ATM) أو متجر (ICA). اطلب من الصراف المساعدة في التحقق من رصيدك. كما يجب أن تكون بطاقة (Kontantkort) بحوزتك وتعرف رقم التعريف السري الخاص بك. ويمكنك كذلك معرفة رصيدك عبر الإنترنت (www.kontantkort.icabanken.se) أو الاتصال على رقم 033-47 47 50. كما يجب أن تكون قادرًا على إثبات هويتك باستخدام رقم بطاقة (Kontantkort) المرجعي الخاص بك وكلمة السر.

بطاقتي محظورة. ماذا علي أن أفعل؟ عليك أن تطلب من القائم بالدفع/ المسؤول أن يصدر لك بطاقة (Kontantkort) ورقم تعريف شخصي جديد (PIN).

نسيت رقم التعريف الشخصي الخاص بي (PIN). ماذا علي أن أفعل؟ عليك أن تطلب من القائم بالدفع/ المسؤول أن يصدر لك بطاقة (Kontantkort) ورقم تعريف شخصي جديد (PIN).

كلمة السر الخاصة بي محظورة/ لا تعمل. ماذا علي أن أفعل؟ إن قمت بإدخال كلمة مرور غير صحيحة ثلاث مرات متتالية سوف يتم قفل كلمة المرور. وسوف يتم إزالة القفل عن كل المرور تلقائيًا في اليوم التالي، وبعدها سوف تتمكن من تسجيل الدخول. إن كنت لا تتذكر كلمة المرور الخاصة بك، اتصل بالجهة الدافعة لك/ مديرك. وسوف يمنحوك بطاقة نقدية جديدة مع رقم تعريف شخصي وكلمة مرور جديدين.

بطاقة (Kontantkort) الخاصة بي لا تعمل. ما الأمر؟ تأكد أولًا من أنك لديك أموال في بطاقة (Kontantkort) الخاصة بك، وتحقق من رصيدك من ماكينة صرف آلي ((ATM، أو متجر (ICA)، أو عبر الإنترنت (www.kontantkort.icabanken.se) أو الاتصال على رقم 033-47 47 50. كما يجب أن تكون قادرًا على إثبات هويتك باستخدام رقم بطاقة (Kontantkort) المرجعي الخاص بك وكلمة السر. من المفترض منحك هذه المعلومات عندما استلمت بطاقتك.

كيف يمكنني فتح حساب في بنك سويدي؟ اتصل على رقم 90 47 47-033 لمزيد من المعلومات.

ستاسو د Kontantkort (پری پیډ کارډ) په باره کي معلومات

1. تاسو خپل سوداګاني (Kontantkort) باندي ترلاسه کولي شي،بي اضافۍ پري ،اؤ ټول حٔغستني حٔايونو کي (ماایسترو) Maestroکارډ قبلول کیږی.

2. تاسې کولی شئ د صرافۍ هر هغه ماشین (ATM) څخه پیسې ترلاسه کړئ چې د مایسټرو (Maestro) کارتونه قبلوي. تاسې کولی شئ په ATM کې خپل د ICA Banken Kontantkort کې اوسنی بیلانس هم وګورئ. د خپلو ترلاسه کولو رسید اخیستل مه هیروئ.

FAQ – Kontantkort (پري- پیډ کارډ)

کله خپلی پیسي ترلاسه کولی شم؟ محض هغه کس چي پیسۍ ادا کوي، لکه کوم کس چي تاسو ته کارډ درکړی، یاد لري کمي پیسي چي به ادا کولی کیګی. خپل منتظم سره رابطه اوکړی. او په زیاتره حالتونو کي، ستاسو ادا کونکی معلوماتی لیک کي شامل وي. د FAQ له سخه چه سره رابطه وکړی

زه په خپل kontantkort په یو پلورنځي کي خریداری لپاره په کارولی شم؟ تاسو خپل Kontantkort په پلورنځي کي په کارولي شي چري د ورکړي ترمینل لري. تاسو ته خپل kontantkort په ورکړي په ترمینل کي د PIN داخلیدو ضرورت وي. د پلورنځي کارکوونکی به ستاسوسره مرسته کوي.

کارډ د خریداري لپاره کله ناوړه وی؟ هغه پلورنځي کی د ورکړي ترمینل وي چي د بانک سره پرلیکه وي کوم ځای چی خریداری کوي. که چری نه یي، نو تاسو خپل خریداری نشي کولي او نه خپل بیلنس کتلی شي

زه څنګه خپل پیسي راویستلو غوښتنه کولی وکړمه؟ تاسو خپلی پیسي په آتومیټک صراف مشین (ATM) باندي راویستلي شي یا د پیسی نقدی لپاره د ICA نه چیک آوټ غوښتنه وکړی. بله د خزانه دار نه پوښتنه وکړي. تاسو ته د خپل kontantkort د PIN یاد ساتلو اړتیا وي.

زما په kontantkort کي سومره پیسي دي؟ تاسو خپل بیلنس په ATM یا په ICA پلورنځي کي کتل شۍ. د خزانه دار نه پوښتنه وکړی چي بیلنس کتالوکي درسره مرسته وکړي. تاسو ته د خپل kontantkort د PIN یاد ساتلو اړتیا وي. او تاسو خپل بیلنس (se.icabanken.kontantkort.www) له سخه پرلیکه توګه کتل شي یا په د 50 47 47 '033 کال وکړي. ځپل ځان تشخیصولو او د kontantkort کارولو لپاره د حواله نمبر پاس ورډ ورکول ضروری وي.

زما کارډ بند شو. زه سه وکمه؟ د خپل تاید ورکونکی نه پوښتنه وکړی/ اداکوونکی به تاسو ته نوی kontantkort سره د نوی PIN درکوی.

که چری مانه زمه PIN هیر شو. زه به سه کوم؟ د خپل تاید ورکونکی نه پوښتنه وکړی/ اداکوونکی به تاسو ته نوی kontantkort سره د نوی PIN درکوی.

زما پاس ورډ بند شو/ کار نه کي. زه به سه کوم؟ که چیري تاسو ۳ پیري غلط پاسورډ په یو وخت ورکړو، پاسورډ به بند شي. او پاسورډ به پخپله توګه په وروسته ورځ کولاؤشي. هل به ته د لاګ ان کیدو جوګه شي. که چیري تاسو ته خپل پاسورډ نه وي معلوم، د خپل چارواک/پیر سره رابطه وکړي. هغوي به تاسو ته نوی کیش کار‌ډ سره د نوي او پاسورډ درکړي.PIN

زما kontantkort کار نه کي. سه خرابي ده؟ اول پته وګوری چی ستاسو kontantkort کی پیسي شته. خپل بیلنس وګوري په ATM باندي، او په ICA پلورنځي کي، (se.icabanken.kontantkort.www) له سخه پرلیکه توګه یا په د 50 47 47 '033 کال کولی شی. خپل ځان تشخیصولو او د kontantkort کارولو لپاره د حواله نمبر پاس ورډ ورکول ضروری وي. د معلومات به هله وړاندي کوی کله چی خپل کارډ ترلاسه کړي.

څنګه زه خپل اکاونټ په سویډش بانک کی څرګند کولی شمه؟ د نورو معلوماتو لپاره 033-47 47 90 ته تلیفون وکړئ.

Warbixinta ku saabsan kaarkaaga Kontantkort (kaarka lacagta lagu sii shubo)

1. Waxaad alaab ku iibsan kartaa kaarkaaga Kontantkort, adigoon ujrooyin dheeraad ah lagaa qaadin, dhammaan dukaannada aqbala kaarasha Maestro.

2. Waxaad lacag kala soo bixi kartaa mashiinka lacagta lagala baxo (ATM) ee lagu isticmaali karo kaarasha Maestro. Waxaad weliba mashiinka lacagta lagala baxo ka eegi kartaa caddadka lacagta hadda kuugu jirta kaarkaaga ICA Banken Kontantkort. Xasuuso in aad haysato risiidka lacagta aad la soo baxday.

Su’aalaha Badi La Isweydiiyo – Kontantkort (kaarka lacagta lagu sii shubo)

Goormeen lacagtayda helayaa? Qofka lacagta bixinaya oo keliya, kaasoo ah qofka kaarka adiga ku siiyey, ayaa og goorta lacagta la bixin doono. La xiriir hawl maamulahaaga. Marar farabadan, lacagbixiyahaagu waxuu ku soo daray warqad macluumaad leh. Su’aalahan Badi La Isweydiiyo ayaa laguugu sheegayaa cidda aad la xiriiri karto

Maxaan samayn karaa marka aan rabo in aan dukaan wax ka iibsado anigoo isticmaalaya kaarkayga Kontantkort? Waxaad kaarkaaga Kontantkort ka isticmaali kartaa dukaanka haddii uu leeyahay qalab lacag lagu bixiyo. Waxaad u baahan tahay in aad sidato kaarkaaga Kontantkort oo aad qalabka lacagta lagu bixiyo gelin karto lambarkaaga sirta ah. Shaqaalaha dukaanka ayaa ku caawin kara.

Miyaanay suurogal kuu ahayn in aad kaarka wax ku iibsato? Qalabka lacagta lagu bixiyo ee dukaanka aad wax ka iibsanayso waa in uu khadka kula jiro bangiga. Haddii aanay sidaas ahayn, suurogal kuuma noqon doonto in aad wax ku iibsato ama fiiriso lacagta kuugu jirta Maxaan samayn karaa haddii aan rabo in aan lacag caddaan ah ku soo saarto? Waxaad lacag caddaan ah kala soo bixi kartaa mashiinka lacagta toos loogala baxo ama adigoo codsada in lacag caddaan ah lagaaga soo celiyo maqalka lacagta ee ICA. Khasnajiga uun weydiiso. Waxaad u baahan tahay in aad sidato kaarkaaga Kontantkort oo aad ogaato lambarkaaga sirta ah.

Waa maxay caddadka lacagta iigu jirta kaarkayga Kontantkort? Lacagta kuugu jirta waxaad ka fiirin kartaa mashiinka lacagta lagala baxo ama dukaanka ICA. Khasnajiga weydiiso in uu kaa caawiyo in aad fiiriso lacagta kuugu jirta. Waxaad u baahan tahay in aad sidato kaarkaaga Kontantkort oo aad ogaato lambarkaaga sirta ah. Lacagta kuugu jirta waxaad weliba ka fiirin kartaa internetka (www.kontantkort.icabanken.se) ama marka aad wacdo lambarka 033-47 47 50. Waxaad u baahan tahay in aad caddayso aqonsigaaga adigoo isticmaalaya lambarka tixraaca ee kaarkaaga Kontantkort iyo ereygaaga afgarad ah.

Kaarkaygu wuu xiran yahay. Maxaa habboon in aan sameeyo? Waa in aad lacagbixiyahaaga/hawl maamulahaaga weydiisato in uu kuu soo saaro kaar Kontantkort oo cusub oo leh lambar sir ah oo cusub.

Waxaan illaaway lambarkayga sirta ah. Maxaan samayn karaa? Waa in aad lacagbixiyahaaga/hawl maamulahaaga weydiisato in uu kuu soo saaro kaar Kontantkort oo cusub oo leh lambar sir ah oo cusub.

Ereygayga afgarad ah ayaa xiran/ma shaqaynayo. Maxaan samayn karaa? Haddii aad saddex jeer oo isku daba xigta geliso erey sir ah oo qalad ah, ereyga sirta ah waa la xiri doonaa. Ereyga sirta ah waxaa si toos ah loogu furi doonaa maalinta ku xigta, taas ka dib ayaanad geli kartaa. Haddii aadan ereygaaga sirta ah garanayn, la xiriir lacagbixiyahaaga/hawlmaamulahaaga. Iyaga ayaa ku siin doona kaar lacag caddaan ah oo cusub oo ay la socdaan lambarka sir ah ee PIN iyo erey sir ah oo cusub.

Kaarkayga Kontantkort ma shaqaynayo. Maxaa ka qaldan? Marka hore hubi in ay lacag kuugu jirto kaarkaaga Kontantkort. Lacagta kuugu jirta ka fiiri mashiinka lacagta lagala baxo, dukaanka ICA, internetka (www.kontantkort.icabanken.se) ama marka aad wacdo lambarka 033-47 47 50. Waxaad u baahan tahay in aad caddayso aqonsigaaga adigoo isticmaalaya lambarka tixraaca ee kaarkaaga Kontantkort iyo ereygaaga afgarad ah. Waxaa macluumaadkaas lagu siiyey markii aad kaarkaaga heshay.

Sideen akown uga furan karaa bangi dalka Iswiidhan ku yaalla? Wac lambarka 033-47 47 90 si aad macluumaad dheeraad ah u hesho.

ሓበሬታብዛዕባ ናይ Kontantkort (ፕሪ-ፔይድ) ካርድኹም

1. ኣብ ኩለን ናይ Maestro cards (ሜይስትሮ ካርድ) ዝቕበላ ድኳናት ብ Kontantkort (ፕሪ-ፔይድ) ካርድኹም ተጠቂኩም፣ ብዘይዝኾነ ተወሳኺ ክፍሊት፣ ክትዕድጉ ትኽእሉ።

2. ካብ ዝኾነ ናይ ጥረ-ገንዘብ ማሽን (ATM) ገንዘብ ከተውጹ ትኽእሉ ኢኹም። ኣብ ICA Banken Kontantkort ንዘለኩም ህሉው ሕሳብ ውን ኣብ ዝኾነ ATM ክትርእይዎ ትኽእሉ። ነቲ ገንዘብ ዘውጻኹምሉ ቅብሊት ምዕቃብ ኣይትረስዑ።

ብተደጋጋሚ ዝቐርቡ ሕቶታት – Kontantkort (ፕሪፔይድ ካርድ)

ገንዘበይ መአስ’የ ዝርከቦ? እቲ ገንዘብ ዝህብ አካል ማለት እቲ ካርድ ዝሃበካ አካል ጥራይ እዩ እቲ ገንዘብ መአስ ከምዝኽፈል ዝፈልጥ። ነቲ ኣማሓዳሪ ተወከሶ። ኣብ መብዛሕትኡ ኣጋጣሚታት፣ እቲ ዝኸፍለካ አካል ሓበሬታ ዝሓዘ ደብዳቤ ሓዊሱ ይልእኽ’ዩ። እዚ ብተደጋጋሚ ዝቐርቡ ሕቶታት ዝብል ሰነድ ንመን ክትረክብ ከምዘለካ ይሕብረካ።

Kontantkort ተጠቂመ ካብ ድኳን ክዕድግ እንተደልየ እንታይ ይገብር። እቲ ድኳን ናይ መኽፈሊ ተርሚናል እንተልይዎ፣ Kontantkort ካርድኻ ክትጥቀም ትኽእል። Kontantkort ካርድኻ ምሳኻ ክህሉን ውልቃዊ መለለዪ ቁጽርኻ (ፒን) ኣብቲ መኽፈሊ ተርሚናል/መሳርሒ ከተእቱ ክትክእል ኣለካ። ናይቲ ድኳን ሰራሕተኛ ክሕግዘካ’ዩ።

ነቲ ካርዲ ተጠቂመ ክዕድግ እንተዘይኪኢለ’ኸ? ኣብ’ቲ ትዕድገሉ ዘለኻ ድኳን ዝርከብ መኽፈሊ ተርሚናል ምስቲ ባንኪ ብኢንተርነት ዝተራኸበ (ኦንላይን) ክኸውን ኣለዎ። እንተዘይኮይኑ ግና ክትሽምት ኮነ ህሉው ሕሳብካ ክትፈልጥ ኣይትኽእልን። ገንዘብ ከውጽእ እንተደልየ እንታይ ይገብር? ገንዘብ ካብ ኣውቶማቲክ ከፋሊት ማሽን (ATM) ከተውጽእ ትኽእል ወይ’ውን ካብ ICA ኣብ ትዕድገሉ እዋን ካሽባክ ክወሃበካ ክትሓትት ትኽእል። ምሳኻ ግን Kontantkort ከምኡ’ውን ፒን ክህልወካ ይግባእ።

ኣብ Kontantkort ካርደይ ክንደይ ዝኣክል ገንዘብ ኣለኒ? ህሉው ሕሳብካ ኣብ ናይ ATM ማሽን ወይ’ውን ናይ ተቐባል ሕሳብ/ካሸር ሓገዝ ብምሕታት ክትፈልጥ ትኽእል። ምሳኻ ግን Kontantkort ከምኡ’ውን ፒን ክህልወካ ይግባእ። ብትወሳኺ ሕሳብካ ኦንላይን/ብኢንተርነት ኣብ www.kontantkort.icabanken.se) ወይ’ውን ብ 033-47 47 50 ደዊልካ ክትፈልጥ ትኽእል። ናይ Kontantkort መወከሲ ቁጽሪ ከምኡ’ውን ፓስወርድ ተጠቂምካ መንነትካ ከተረጋግጽ ኣለካ።

ካርደይ ተአጊዱ’ዩ። እንታይ ክገብር ኣለኒ? ንከፋሊኻ/ኣማሓዳሪኻ ሓድሽ ናይ Kontantkort ካርድን ሓድሽ ፒንን ክህበካ ሕተቶ።

ፒን ቁጽረይ ረሲዐዮ። እንታይ ክገብር ኣለኒ? ንከፋሊኻ/ኣማሓዳሪኻ ሓድሽ ናይ Kontantkort ካርድን ሓድሽ ፒንን ክህበካ ሕተቶ።

ፓስወርደይ ተዓጽዩ/ኣይሰርሕን’ዩ። እንታይ ክገብር ኣለኒ? ሰለስተ ግዜ ኣከታቲልኩም ጌጋ መፍትሕ (ፓስዎርድ) እንተእቲኹም፡ እቲ መፍትሕ (ፓስዎርድ) ክዕጾ ኢዩ። እቲ መፍትሕ (ፓስዎርድ) ኣብቲ ዝቕጽል መዓልቲ ባዕሉ ክኽፈት ኢዩ፡ ድሕሪኡ ድማ ክትኣትዉ ትኽእሉ ኢኹም። መፍትሕኩም (ፓስዎርድኹም) ዘይትፈልጥዎ እንተዄንኩም ንከፋሊኹም/ኣመሓዳሪኹም ርኸብዎ። ሓድሽ መለለዪ ቁጽሪን (PIN) መፍትሕን (ፓስዎርድ) ዘለዎ ናይ ጥረ ገንዘብ (ካሽ) ካርድ ክህቡኹም ኢዮም።

ናይ Kontantkort ካርደይ ኣይሰርሕን ኣሎ። እንታይ’ዩ እቲ ጸገም? መጀመርያ ኣብ ናይ Kontantkort ካርድኻ ገንዘብ ምህላው አረጋግጽ። ኣብ ናይ ATM ማሽን፣ ኣብ ናይ ICA ድኳን፣ ወይ’ውን ብኢንተርነት ኣብ (www.kontantkort.icabanken.se) ወ’ውን ብ 033-47 47 50 ደዊልካ ሕሳብካ ኣረጋግጽ። ናይ Kontantkort መወከሲ ቁጽሪ ከምኡ’ውን ፓስወርድ ተጠቂምካ መንነትካ ከተረጋግጽ ኣለካ። እዚ ሓበሬታ’ዚ ምስ ካርድካ ተዋሂቡካ ኔሩ’

ከመይ’ቢለ ኣብ ናይ ስዊድን ባንክ ሕሳብ ክኸፍት ይኽእል? ንዝያዳ ሓበሬታ 033-47 47 90 ደውሉ።

اطلاعات در مورد کارت بانکی!

۱- شما می توانید در تمام فروشگاه ها که میستروکارد Maestrokort را قبول دارند با کارت بانکی خود بدون هزینه های اضافی خرید کنید.

شما می‌توانید از هر ماشین پرداخت نقدی (ATM) که کارت‌های Maestro را می‌پذیرد، پول نقد دریافت کنید. همچنین می‌توانید متباقی حساب فعلی خود در ICA Banken Kontantkort را در ماشین پرداخت نقدی مشاهده کنید. به خاطر داشته باشید که رسید برداشت خود را نگهدارید.

سوال و جواب ـ کارت بانکی

چه موقع پول دریافت میکنم؟ این را تنها کسی میداند که برای شما پول می پردازد، و یا کسی که به شما کارت بانکی را داده است. آنها میدانند که چه وقت پول پرداخت میشود. با مامور مسول handläggare خود به تماس شوید. اغلب، پرداخت کننده شما نامه اطلاعاتی هم ارسال نموده. در اینجا نوشته شده که با کی در تماس شوید.

چطور باید کرد زمانی که میخواهم با کارت بانکی خود در یک فروشگاه خریداری کنم؟ شما می توانید کارت بانکی خود را در فروشگاه ها که "ترمینال پرداخت" betalterminal دارند استفاده کنید. باید کارت بانکی خود را با خود داشته باشید و قادر به استفاده آن با رمز کارت بانکی در "ترمینال پرداخت" betalterminal باشید.

کارکنان در فروشگاه های می توانند به شما کمک کند. زمانیکه کارت بانکی کار نمیکند و نمیشود خرید کرد؟ ترمینال پرداخت" betalterminal فروشگاه که از آن خریداری میکنید باید با بانک متصل باشد. اگر این طوری نیست شما نمی توانید خرید کنید و همچنان نمیتوانید "موجود حساب بانکیsaldo " را به دست بیاورید.

چطور پول نقد را دریافت کنم؟ شما می توانید از "غرفه برداشت پول" Uttagsautomater (ATM) از حساب تان پول بیرون بیاورید و یا از صندوق فروشگاه های ICA پول بیرون بیاورید. (در صورتی که فروشگاه پول نقد داشت). از کارمندان فروشگاه کمک بخواهید. شما باید کارت بانکی خود را با خود داشته باشید و قادر به استفاده از رمز کارت بانکی باشید.

چطور بدانم که چقدر پول در کارت بانکیم دارم؟ شما میتوانید " موجود حساب بانکی saldo " خود را در یک "غرفه برداشت پول " Uttagsautomater(ATM) و یا یک فروشگاه ICA بررسی کنید. از فروشنده درخواست کمک کنید تا " موجود حساب بانکی saldo" شما را بررسی کند. باید کارت بانکی خود را با خود داشته باشید و قادر به استفاده از رمز کارت بانکی باشید. شما همچنین می توانید "موجود حساب بانکی" saldo خود را اینترنت بررسی کنید.

) و یا با شماره ٥٠ ٤٧ ٤٧ ـ ٠٣٣ در تماس شوید. شما باید قادر به شناسایی" خود با نمره مرجع کارت اعتباری Kontantkort referensnummer " و رمز کارت بانکی باشید. کارت من مسدود شده است. من چکار باید بکنم؟ شما باید از پرداخت کننده / مامور مسول خود خواهش کارت جدید و پین جدید کنید. من رمز پین کارتم را فراموش کردم. چه باید کرد؟ شما باید از پرداخت کننده / مامور مسول خود خواهش کارت پرداختی جدید با پین جدید کنید.

رمز کارتم مسدود شده / کار نمی کند. چه باید کرد؟ اگر شما رمز کارت را اشتبایی سه بار پی در پی بزنید، رمز کارت قفل میشود. رمز کار به طور اوتومات روز بعدی دوباره باز و قابل استفاده میباشد. اگر رمز کارت خود را نمیدانید از پرداخت کننده / مامور مسول خود خواهش کارت اعتباری جدید، پین جدید با رمز جدید کنید.

کارت پرداختی من کار نمی کند. مشکل چه است؟ اول، بررسی کنید که در کارت پرداختی خود پول دارید." کنترل موجود حساب بانکی saldokontroll" را در یک "غرفه برداشت پول " Uttagsautomater، اینترنت (www.kontantkort.icabanken.se) ، در فروشگاه ICA و یا با شماره ٥٠ ٤٧ ٤٧ ـ ٠٣٣ در تماس شوید. شما باید قادر به شناسایی" خود با نمره مرجع کارت پرداختی Kontantkort referensnummer " و رمز کارت بانکی باشید. اینها هنگامی که کارت خود را دریافت کردید، به شما داده شد.

چگونه میتوان مشتری در یک بانک سویدنی شد؟ برای کسب معلومات بیشتر با نمبر 033-47 47 90 به تماس شوید.